• Imprimir

Finalitzen les obres de restauració de la muralla de la vila vella de Tossa de Mar

• L’actuació, promoguda pel Departament de Cultura, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Tossa de Mar, en el marc del programa de l’1% cultural, ha comportat una inversió total de 120.000,00€ • Les obres, executades per l’INCASÒL, s’han centrat en la restauració d’un tram de la muralla i en les millores de seguretat de la barana del pas de ronda

16/03/2018 13:03
pic_180316_tossa

La Generalitat de Catalunya ha finalitzat, en data 16 de març, les obres de restauració d’un tram de la muralla de la vila vella de Tossa de Mar.

Els promotors del projecte han estat el Departament de Cultura, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Tossa de Mar i ha tingut un cost de 120.000,00€ finançats a parts iguals per l’INCASÒL, mitjançant les aportacions establertes en el conveni de transferències signat per aquest organisme i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i l’Ajuntament de Tossa de Mar.

L’INCASÒL va adjudicar les obres a l’empresa Grupo Tecno-Conrad que les ha realitzat en 4 mesos. Aquestes han sigut dirigides per l’arquitecte, Lluís Guanter. 

Les obres de restauració s’han centrat sobre un tram de muralla del parament exterior que mira la platja Gran, el que va des d'una de les torres situades a l’extrem nord-est fins la torre dita d’en Joanàs i la porta d’accés a la vila vella. En concret, s’han eliminat les humitats puntuals localitzades en paraments i torres, s’ha consolidat un sector de la base de la muralla que es trobava descalçat, s’ha rejuntat la fàbrica, s’han eliminat uns murets adjacents absoltes i elements metàl·lics rovellats, s’han restaurat els suports de forja de les antigues lluminàries i s’ha reforçat la llinda de la porta d’accés al recinte. D’altra banda, s’ha millorat, a nivell de seguretat, la barana metàl·lica del pas de ronda.

L’objectiu d’aquesta actuació ha estat executar les obres necessàries per garantir la seguretat estructural i estabilitat de la muralla, de manera que no existeixi cap mena de perill per a les persones i pel propi monument. També, s’ha volgut millorar, a nivell de seguretat, la barana metàl·lica del pas de ronda per impedir la possibilitat de caigudes i que la barana sigui escalable.

El recinte emmurallat de Tossa de Mar és un Bé Cultural d’Interès Nacional que destaca en el context del patrimoni cultural català. La imatge de la vila vella amb el seu magnífic recinte murallat, dels segles XII i XIV, sobre la Mediterrània, ha definit, des de sempre, Tossa de Mar com una de les poblacions de més valor monumental de la Costa Brava. El seu origen es troba en el castell de Tossa, domini del monestir de Ripoll que va permetre la construcció de cases dins i fora de les muralles amb que es formà el primer nucli de poblament de Tossa de Mar.