• Imprimir

L’INCASÒL ha presentat els projectes guanyadors del concurs de construcció d’habitatges protegits de lloguer social

Les tres promocions s’ubicaran a Rubí i Barcelona i seran la primera fase de la represa en la construcció d’habitatge públic. • S’invertiran 4,8 M€ en la seva construcció que està prevista licitar durant el primer trimestre del 2019

23/02/2018 09:02
pic_180223_proj

Exposició dels projectes guanyadors

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha presentat aquest migdia els projectes guanyadors del Concurs de selecció d’equips per a la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de tres promocions del Programa d’habitatge de lloguer assequible de la Generalitat de Catalunya. Les obres d’aquestes promocions es podrien licitar durant el primer trimestre de 2019 i suposaran una inversió de 4,8 M€. El proper mes d’abril, la Generalitat anunciarà els emplaçaments de les promocions de la segona fase del Programa.
L’acte ha tingut lloc a la seu de l’INCASÒL i ha comptat amb la intervenció del secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala; la degana en funcions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig; i el director de l’INCASÒL, Damià Calvet, així com els equips d’arquitectes guanyadors.

La promoció d’habitatges del carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona, es basarà en el projecte presentat per l’equip d’arquiterctes F2M Francesch-Flavià Manzano, SCP; el projecte guanyador de la promoció del carrer de Guadalquivir del barri del Polvorí de Barcelona és el de la UTE dels arquitectes Luis Lara, Elena Redondo, Monica Escaño i David Soley; i la promoció del carrer de Marconi de Rubí tindrà com a equip d’arquitectes Ravetllat Ribas, SLP.


El Carmel
Fruit de l’esvoranc de 2005 al barri del Carmel, la Generalitat i l’Ajuntament van acordar mantenir l’espai lliure d’edificacions, a excepció del front sud on es construiria una promoció d’habitatge públic amb un equipament per al barri. Aquesta nova edificació completarà el teixit residencial existent, dotarà l’espai lliure d’una façana representativa que transcendeixi a tot el barri i resoldrà el fort desnivell topogràfic.
L’edifici serà de planta baixa i 3 plantes pis, i planta baixa i 5 plantes pis. Els 20 habitatges, amb un mínim de 50 m² útils, tindran 2 dormitoris dobles, cuina tancada, bany complet i zona de rentat independent. A la planta baixa hi haurà el local destinat a equipament municipal.

El Polvorí
El solar de la nova promoció ocupa els terrenys d’una antiga pedrera a la muntanya de Montjuic. Serà la penúltima promoció del procés de remodelació, realitzat per l’INCASÒL, de la pràctica totalitat dels habitatges del barri construïts l’any 1950 amb motiu de la celebració del Congrés Eucarístic, el 1953.

En consonància amb les promocions anteriors, el bloc de 16 habitatges tindrà una amplada de 12 metres, 28,40 metres de llargària i una alçada de planta baixa i 3 plantes pis. Els habitatges tindran 2 dormitoris dobles o 3 dormitoris, dos dels quals han de ser dobles, cuina preferentment tancada, bany complert i zona de rentat independent. L’aparcament es situa en una única planta soterrani.


Rubí
La promoció està situada en el sector Can Sant Joan, promogut per l’INCASOL, en una parcel·la de la seva propietat de 740 m² orientada nord-sud.
L’edifici tindrà una alçada de planta baixa i 3 plantes pis. En planta baixa, es permet l’ocupació total, mentre que en planta pis la profunditat edificable es limita a 14 m. Els 26 habitatges, amb un mínim de 50 m² útils, seran preferentment de 2 dormitoris dobles, cuina tancada, bany complet i zona de rentat independent, a més d’una plaça d’aparcament situada en una única planta soterrani o en planta baixa

Procés del concurs
L’INCASÒL va convocar el mes de juny de l’any passat aquest concurs per seleccionar els equips per redactar el projecte i dirigir les obres de construcció de tres d’aquestes promocions. El concurs tenia dues voltes: en la primera es van seleccionar vuit candidats, segons la seva capacitat i solvència, per cada promoció i en la segona es van valorar les propostes presentades per a cada emplaçament concret.
Els projectes presentats han sigut valorats per un comitè d’experts creat expressament per aquest concurs i integrat per membres del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) i representants proposats pels municipis on s’ubiquen les promocions.


Més habitatges socials de lloguer
El Programa de lloguer assequible que impulsa la Generalitat preveu la construcció de noves promocions que seran gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta primera fase està dota amb 6,6 milions de pressupost i consistirà en la construcció de quatre promocions amb un total de 98 habitatges. A més de les tres promocions d’aquest concurs, la quarta promoció de la que ja es disposava de projecte, es construirà a l’Avinguda Joan XIII del Masnou i tindrà un total de 36 habitatges.

Per determinar els emplaçaments d’aquestes promocions, l’INCASÒL va dur a terme estudis de demanda que van tenir en compte variables socioeconòmiques, l’evolució del mercat de l’habitatge al municipi i el parc existent.
El programa de lloguer assequible té els següents objectius:
• Actuar en llocs de demanda contrastada on la població amb menys recursos té dificultats per accedir a l’habitatge. Prèviament es duen a terme estudis de demanda.
• Generar activitat en el sector de la construcció i dels professionals de l’arquitectura.
• Promoure edificacions de qualitat arquitectònica, preveient en el seu disseny el futur manteniment dels edificis.
• Promoure edificacions d’alta eficiència energètica amb especial cura en la reducció de CO2 durant el cicle de vida de les edificacions i en la utilització de materials i sistemes constructius que aportin seguretat, eficiència i disminució del volum de residus.
• Ubicar les promocions en sectors ja desenvolupats evitant la transformació de sòl i els nous creixements residencials, amb l’objectiu de minimitzar el consum de territori.