• Imprimeix

Finalitzen les obres de restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera

• L’obra forma part del programa de l’1% cultural i ha suposat una inversió de més de 215.000 euros

13/07/2018 13:07
pic_180713_cervera

Façana sud de la Universitat de Cervera.

El Departament de Cultura i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) finalitzen les obres de restauració de la façana del carrer Canceller Dou de la Universitat de Cervera (La Segarra). Promoguda per Cultura, aquesta obra ha tingut un cost de 215.863,06 € aportats per INCASÒL, mitjançant els fons provinents dels Convenis de transferències de l’any 2015 i de l’any 2016 amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i s’emmarca en el programa de l’1% cultural.

L’actuació ha consistit en la restauració de la façana sud de l’edifici d’aproximadament 90 metres de llargària, flanquejada per dues torres. S’han repicat els murs, arrebossat tota la base, estucat els paraments amb morter de calç, sorra de marbre blanc i calorejat amb terres natural. El color és el mateix que el de la porta de l’arxiu situat al pati interior.

També s’ha restaurat la pedra de les cornises, portals i finestres amb pedra marró, reconstruït els brancals amb pedra. S’han reconstruït les llosanes dels sis balcons amb pedra marró, seguint el disseny original del cantell i el plafó inferior, amb acabat buixardat. Així com les mènsules de suport dels balcons. Les baranes de forja s’han fregat i pintat, recuperant els poms de bronze i polit dels originals conservats a l’obra.

Pel que fa als accessos, s’han restaurat les dues portes d’entrada de la façana sud, seguit els plànols del projecte i les característiques constructives de l’obra original de la Universitat.

S’han retirat les reixes exteriors de les finestres i, a la planta baixa i primera planta, s’han reconstruït diferents finestres segons els plànols i les característiques constructives originals de la Universitat. La resta de finestres i balcons de la planta primera s’han restaurat, recuperant la fusteria malmesa de la zona baixa exterior. Igualment, tots els finestrals i balcons han recuperat les vidrieres seguint les característiques constructives de l’obra original. Finalment, la fusteria de tota la façana s’ha pintat amb esmalt sintètic, color mangra.

La Universitat de Cervera, bastida entre el 1718 i el 1740, és un imponent edifici de planta rectangular i amb torres prismàtiques als angles, ubicat prop de l'antic call jueu de Cervera. És un monument històric declarat bé cultural d'interès nacional.