• Imprimeix

L’Ajuntament d’Almacelles i l’INCASÒL signen un conveni per promoure el sector industrial SUD-12A

• El sector està situat a l’entorn de l’aeroport de Lleida-Alguaire • Tres empreses han mostrat interès per la compra de les parcel·les

09/05/2018 13:05
pic_180509_almacelles

Àmbit del sector

El director de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, Damià Calvet, i l’alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles (Segrià), Josep Ibarz, han signat el conveni urbanístic per al desenvolupament del Sector SUD-12A amb una superfície aproximada de 4,03 hectàrees.

El passat mes de setembre, en un acte amb els empresaris de Lleida, es va iniciar la comercialització de les futures set parcel·les del sector, cinc de les quals són propietat de l’INCASÒL. L’interès per aquest sector s’ha traduït en la presentació de tres sol·licituds de compra i una vegada signat el conveni es podrà iniciar el procés d’adjudicació.

Procés de desenvolupament

El conveni signat estableix que l’INCASÒL serà l’administració actuant i redactarà i tramitarà la Modificació puntual del POUM per crear el sector SUD-12A que incorporarà una part de la peça d’equipament del SUD-11 per poder fer la vialitat que connecti els dos sectors, i compensar la superfície d’equipament. També redactarà i tramitarà el Pla parcial del nou àmbit, el Projecte de reparcel·lació en la modalitat de cooperació i el Projecte d’urbanització del Pla parcial.

L’Ajuntament d’Almacelles, per la seva part, es compromet a tramitar els esmentats documents urbanístics i a executar les obres d’urbanització, el vial principal del SUD-11, la portada els serveis i la xarxa de sanejament des del sector SUD-11 fins al nou sector, així com gestionar amb les companyies subministradores els subministres necessaris.

El sector SUD-12A té un emplaçament estratègic, a l’entorn de l’aeroport de Lleida-Alguaire i amb accés a l’A-22, l'N-240 i l’A-2, així com a la línia de l'AVE Lleida-Saragossa.