Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Enllaços relacionats  > FEDER
 

Programa operatiu FEDER 2007-2013


Rehabilitació de nuclis antics i intervencions en el patrimoni històric de Catalunya

Castell Nou de Flix
Castell Nou de Flix

L’Institut Català del Sòl ha executat 112 actuacions de rehabilitació de nuclis antics i el patrimoni històric arreu de Catalunya cofinançats al 50% amb el programa operatiu FEDER en el període 2007-2013. 

Aquestes intervencions formen part de l’activitat de l’Incasòl per aturar el deteriorament físic i l’envelliment progressiu dels nuclis antics de les nostres ciutats. Es treballa per la recuperació dels valors o continguts espacials i històric-arquitectònics alhora que es vol reactivar els nuclis històrics com a centres neuràlgics de les poblacions en els vessants social i econòmic. 

Aquest programa es fa d’acord amb els diferents protocols de col·laboració signats entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Cultura en relació a l’aplicació de l’1 per cent cultural derivat de les obres que promou el govern de la Generalitat i les seves entitats adscrites. Així mateix, l’INCASÒL aplica el programa “Reviure les velles ciutats”, amb fons propis.

Ajuts europeus al desenvolupament regional

Carrer dels Enrajolats de Tarragona
Carrer dels Enrajolats de Tarragona

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal mecanisme dels tres que utilitza la Unió Europea per vehicular la seva política regional, juntament amb el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió. Aquests fons es programen en períodes de 7 anys i, en concret, aquest document fa referència al període 2007-2013. 

Els fons FEDER tenen un triple objectiu: l’impuls a regions menys desenvolupades (convergència), la competitivitat regional i l’ocupació i la cooperació territorial i transfronterera. 

El FEDER complementa la inversió pública dels territoris cofinançant aquelles inversions que s’adeqüin als objectius comunitaris i ajudin a assolir-los. El percentatge de cofinançament varia segons l’objectiu i la regió o l’estat membre. 

L’actuació dels FEDER es concreta a través d’uns instruments de planificació anomenats programes operatius. Catalunya, en tenir un PIB per càpita superior al 75% de la mitjana europea, està inclosa dins de l’objectiu 2 de competitivitat i rep un cofinançament del 50 %.

pic_logo feder

Data d'actualització: 21.10.2015