• Imprimeix

Consorcis

L'Institut Català del Sòl ha augmentat el seu nombre d'actuacions mitjançant la gestió urbanística concertada amb els ajuntaments.Els consorcis urbanístics són ens creats expressament per les institucions que participen en el projecte i amb un grau d'autonomia molt alt per desenvolupar-lo fins al final. Tenen personalitat jurídica pròpia.

Els objectius dels consorcis són de caire social i urbanístic, sent el principal l'obtenció de sòl per a la promoció d'habitatge protegit i per a la creació i la reactivació de l'activitat econòmica generadora de llocs de treball.

Actualment, una part creixent de les actuacions d'INCASÒL és gestionen de forma concertada amb l'ajuntament o ajuntaments de l'entorn del sector mitjançant la constitució de consorcis urbanístics, amb independència de que els terrenys del nou sector es situïn en un únic terme municipal.

D'aquesta manera tant els beneficis com les càrregues són compartides i s'eviten actuacions disperses en el territori i sense criteris clars d'estructuració territoria