• Imprimeix

Tramitació de factures electròniques

La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015.

Cos de l'article

Codis DIR3 i Número de comanda

A més dels requisits legalment establerts, les factures que ens trameteu, han de contenir l’indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura i que per a l’Institut Català del Sòl és:

Número de comanda (Camp: “ReceiverTransactionReference”)

Per a la seva correcta emissió, les factures electròniques han d’incloure els codis identificadors DIR3, que per a l’Institut Català del Sòl són :

Oficina Comptable: Institut Català del Sòl      CODI:A09006197

Òrgan Gestor: Institut Català del Sòl             CODI:A09006197

Unitat Tramitadora: Institut Català del Sòl     CODI:A09006197

Consultes

Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el contingut comercial de la factura  i els indicadors de servei o aprovisionament a les persones de contacte que us han sol·licitat el bé o servei.

Data d'actualització:  05.02.2015