• Imprimeix

Dipòsit de fiances i altres ingressos

Per efectuar el dipòsit de la fiança cal que disposeu del contracte d’arrendament per formalitzar el document d’autoliquidació.

El tràmit del Dipòsit de la fiança consta de tres passos:

 1. Gravació i impressió del document d’autoliquidació de la fiança (Model 2)
 2. Tramesa del contracte d’arrendament i, si s’escau, del Document de compromis relatiu a l’Avalloguer
 3. Ingrés de la fiança gravada

 

Abans d’iniciar el tràmit, podeu consultar l'arxiu d'ajuda:

 

1. Gravació del document d’autoliquidació de la fiança (Model 2)

Podeu iniciar el tràmit del dipòsit de la fiança en el següent enllaç:

 

Podeu imprimir el document d'autoliquidació gravat en el següent enllaç:

 

2. Tramesa del contracte d’arrendament

Feu la tramesa del contracte d’arrendament amb els seus annexos, inclòs el document de compromís de l’Avalloguer, si s’escau. En el cas de contractes verbals, envieu una còpia del rebut de lloguer.

Disposeu dels següents canals per enviar la documentació:

 • Per internet: en format PDF, des del botó que trobareu quan graveu el document d’autoliquidació (Model 2)
 • Per correu postal: adreçat a la Coordinació de Fiances de l'INCASÒL. Cal informar el Número de Control (NC) del formulari gravat.

 

3. Ingrés del document d’autoliquidació

Amb el document d’autoliquidació (Model 2) gravat, podeu efectuar l’ingrés mitjançant:

 • Banca online de CaixaBank (Línia Oberta), Banc Sabadell, BBVA i Bankia
 • Tarja de crèdit o dèbit via web
 • Caixers de CaixaBank (Servicaixa), Banc Sabadell, BBVA i Bankia
 • Efectiu, a les oficines de Banc Sabadell, BBVA i Bankia
 • Tarja de crèdit o dèbit (només particulars), xec bancari o taló conformat a la Coordinació de Fiances de l’INCASÒL. Cal demanar Cita Prèvia.

 

Podeu accedir al pagament de la fiança mitjançant la banca online de CaixaBank (Línia Oberta) o targeta (via web) en el següent enllaç:

Per efectuar el tràmit del dipòsit de la fiança de manera presencial, adreceu-vos a les següents entitats col·laboradores:

 

En aquestes oficines obtindreu el document d'autoliquidació per al dipòsit de la fiança (Model 2) i s'efectuarà la tramesa de la documentació escanejada a la Coordinació de Fiances de l'INCASÒL de qui, amb posterioritat, rebreu la notificació pertinent.

La forma de pagament és la següent:

 • En el cas de les Cambres de la Propietat Urbana: en efectiu.
 • En el cas de les OAC: on-line amb targeta de crèdit o presencialment a les entitats financeres CaixaBank "La Caixa", Bankia, BBVA i Banc Sabadell, un cop obtingut el document d'autoliquidació Model 2.

 

Per efectuar aquest tràmit, cal aportar la següent documentació:

Utilitzeu aquesta opció en el cas que hàgiu rebut de l’INCASÒL un document per a l’ingrés al Dipòsit de fiances de finques urbanes relatiu a un import de fiança, un recàrrec per demora, interessos de demora o una sanció, i desitgeu abonar-lo de manera online mitjançant targeta o per la Línia Oberta de CaixaBank.

Podeu efectuar l’ingrés en el següent enllaç:

 

Informeu els 13 dígits del número de Referència situat a la part inferior del document que heu rebut.

Exemple:

Podeu consultar, de forma telemàtica, l’estat de la fiança des del següent enllaç:

 

Si desitgeu obtenir un Certificat informatiu amb les dades de la seva fiança, descarregueu i empleneu el següent formulari:

 

Feu la tramesa d'aquesta sol·licitud, juntament amb la documentació que s’indica en el full 2, a la següent adreça:

 

Rebreu la resposta per correu postal certificat.