• Imprimeix

Fiances de lloguers

Les fiances dels contractes d'arrendaments urbans, tant les corresponents a finques urbanes destinades a habitatge com les destinades a altres usos, s'han de depositar a l'Institut Català del Sòl, en la forma prevista en el Decret 147/1997, de 10 de juny. La Coordinació de Fiances de l'Institut Català del Sòl gestiona les fiances dels contractes de lloguer de les finques urbanes.