• Imprimeix

Càmeres de videovigilància

Videovigilància d'edificis

D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

  1. Si accediu als edificis de l'Incasòl que tenen sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de Videovigilància edificis, del qual és responsable la Direcció de Serveis de l'Institut Català del Sòl.
  2. La finalitat del fitxer és el control, la vigilància i la seguretat d’aquells edificis i instal·lacions de de l'Incasòl en els quals hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, així com la seguretat de les persones que hi treballen o el control d’entrada i sortida de les persones que accedeixin a les instal·lacions o a la part de les instal·lacions on s’ubica el sistema de videovigilància.
  3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al l'Institut Català del Sòl, C/ Còrsega, 273  08008 Barcelona dpdincasol@gencat.cat
  4. Les dades podran ser cedides al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals d’acord amb el que preveu l’article 11.2.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les forces i cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrades en el camp de visió del sistema de videovigilància.
Data d'actualització:  28.09.2018