• Imprimeix

Organització institucional i administrativa

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, vinculada al Departament de Territori i Sostenibilitat. L'Incasòl participa en el desplegament de les polítiques de sòl i habitatge del Govern garantint terminis, qualitat i equilibri econòmic.

La seva missió principal consisteix en el desenvolupament d' activitats en els següents àmbits:

Sòl industrial, logístic, residencial i terciari
Remodelacions urbanes
Edificació
Patrimoni històric